Alarm installaties

In het kader van onze activiteiten, maken wij een professionele en grondige studie.

Vervaardigen van de installaties met de grootste zorg door gekwalificeerde technici.

De uitvoering van de veiligheid gebeurd in verschillende fases:

 • Luisteren naar de wensen van de klant.
 • Analyse van het risico.
 • Vervaardigen van de installaties met de grootste zorg door gekwalificeerde technici.

Opmaak van een bestek volgens de aanvraag, analyse van het risico en normen van kracht.

Onze installaties zijn ontworpen met het meest rendabel materiaal op de markt om het risico van vals alarm te beperken.

In het kader van de detectie van inbraak alarm, zijn er verschillende criteria te respecteren:

 • Het alarm systeem moet conform zijn met de wetgeving van kracht.
 • In het kader van Incert, moet het systeem beantwoorden aan de meest strikte normen inzake kwaliteit voor de veiligheid.

In een eerste fase, maken wij een analyse van het risico. Een gratis offerte wordt overgemaakt.

Een alarm systeem is klassiek samengesteld uit de volgende elementen:

 • Een centrale: die is het hart en het brein van het alarm, hij ontvangt de informatie, ontcijfert ze en maakt ze over.
 • De toetsenborden/kodeurs: het is de manier om uw systeem te beheren en hem in werking of buiten werking te stellen.
 • Hij toont alle nuttige informatie
  – De detectie middelen zijn:
  – volumetrisch: bijvoorbeeld infrarood detector, dubbele technologie, ze bewaking een ruimte.
  – perimetrisch: bijvoorbeeld, contact, breuk van ruiten, schok detector: ze bewaken meestal de toegangsmiddelen naar het gebouw.
 • De binnen en buiten sirenes hebben tot doel de buren alert te maken en de buurt en de politie te melden dat er een inbraak is; ze hebben ook tot doel om de dief te laten vluchten.
 • De telefonische transmissie is meestal van 2 soorten:
  – overmaking via de stem naar privé -nummers of gsm nummers
  – digitale overmaking naar een erkende dispatching.
  – het geheel van de evenementen geanalyseerd door het alarm systeem kan doorgegeven worden aan een bewakingscentrale die, in functie van de evenementen, o.a. de openbare macht zal kunnen verwittigen en elke verantwoordelijke van dit systeem. Op dat niveau, kunnen verschillende opties ook geactiveerd worden:
  – controle ON/OFF actief
  – bewaking van de inkom/uitgang
  – maandelijks rapport
  – opheffing van de twijfel door de camera, indien een dergelijk systeem in werking is gesteld