Brand detectie

Wij vervaardigen systemen van brand detectie conform aan de norm NBN S21 100.

Die detectie is samengesteld uit de volgende elementen:

– Een centrale die ofwel analoog is , ofwel digitaal, die de informatie ontvangt en die behandelt.

– De brand detectoren analyseren de potentiële bronnen van brand door verschillende middelen:

  • Optische detecto
  • Thermische detecto
  • Beam
  • Drukknop (manuele handeling

– In geval van bevestigd alarm, zijn de middelen voor signalisatie geactiveerd; het gaat om sirenes, flash en overmakingen naar de dispatching.